Ban vận động Sinh viên ngân hàng 5 tốt.

THÔNG BÁO

V/v Giải đáp thắc mắc về kết quả Cuộc vận động bình chọn

Danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

Năm 2013

Hiện nay danh sách chính thức các hội viên đạt danh hiệu Sinh viên ngân hàng 5 tốt 2013 đã được đăng tải trên trang thông tin https://youth.buh.edu.vn/. Sau quá trình kiểm tra, xét duyệt hồ sơ sinh viên viên 5 tốt, các bạn sinh viên hội viên nào có thắc mắc, vấn đề cần giải quyết xin vui lòng trực tiếp đến Văn phòng Đoàn – hội mới (Khu Giảng đường C) trong thời gian từ ngày 23/10/2013 đến 17h ngày 25/10/2013 (trong giờ hành chính). Mọi thắc mắc sau khoảng thời gian này sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.