HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

***

Số: 02 /TB-BTK

Tp. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v triệu tập sinh viên tham dự “Lễ Tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt”

năm học 2012 –  2013

Kính gửi: Ban thường vụ Đoàn Khoa – BCH Liên chi hội các khoa.

BCH chi đoàn – Chi hội SV các lớp.

BCH Hội Sinh Viên Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM triệu tập sinh viên tới dự Lễ Tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt năm học 2012 – 2013:

Thành phần: Sinh viên chính quy trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM.

Số lượng : 20 Hội viên, sinh viên/Lớp.

Thời gian: 18g30 – 21g30, Thứ Năm, ngày 07 tháng 11 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường lớn – Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM

( Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, p. Linh Chiểu, quận Thủ Đức )

Vì tính chất quan trọng của buổi lễ, yêu cầu sinh viên tham dự mặc trang phục lịch sự

( Nam: Áo Vàng, Quần sẫm màu; Nữ: áo Vàng , váy đen ).

Lưu ý : Danh sách sinh viên tham dự Lễ tuyên dương sinh viên Ngân hàng 5 tốt do chi hội trưởng các Chi hội lập danh sách (Còn đối với các Chi hội chưa tổ chức Đại hội thì Bí thư Chi Đoàn hoặc Chi hội trưởng lâm thời lập danh sách).

Chi hội trưởng tập hợp danh sách ( theo mẫu đính kèm ) gửi trực tiếp bản giấy về văn phòng Đoàn- Hội mới, cơ sở Thủ Đức trước 17g00 thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Ban chấp hành chi Đoàn, Chi Hội lưu ý cộng điểm rèn luyện cho các sinh viên có ý thức tốt trong việc tham dự Lễ tuyên dương vào đợt đánh giá điểm rèn luyện cuối học kỳ I – năm học 2013 – 2014.

Lễ tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt là một hoạt động lớn, ý nghĩa; BCH Hội Sinh Viên đề nghị tất cả các cơ sở Hội thực hiện nghiêm túc và theo đúng nội dung của Thông báo này.

Mẫu đăng kí danh sách sinh viên tham dự “Lễ tuyên dương Sinh Viên 5 tốt”

MẪU ĐĂNG KÍ

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Chí Công