HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

____

Số: 60/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết quả xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013

______

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013 vào ngày 09/12/2013 và kết luận của Thường trực Hội Sinh viên Thành phố, Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố công bố kết quả những sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013, danh sách cụ thể như sau:

TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ
1. Phạm Lê Bích Ngọc Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí  Minh
2. Lê Quang Nhựt Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
3. Hồ Việt Hùng Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
4. Nguyễn Văn Phú Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
5. Lê Nguyên Hản Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
6. Trần Tiến Hội Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
7. Lê Lương Vàng Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
8. Phạm Hoàng Hải Quân Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
9. Võ Trần Vy Khanh Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
10. Trần Quang Đức Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
11. Trần Quốc Hoàng Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
12. Phan Vũ Đức Hà Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
13. Nguyễn Quang Diệu Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
14. Ngô Văn Cường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
15. Hà Minh Tuấn Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
16. Tạ Thu Thủy Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
17. Hứa Phước Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
18. Nguyễn Sỹ Hùng Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
19. Nguyễn Trí Hải Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
20. Huỳnh Đức Huy Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
21. Hà Nữ Diễm Sương Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
22. Võ Trung Hậu Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
23. Kiều Bích Ngọc Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
24. Đoàn Ngọc Huyền Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
25. Nguyễn Đào Thi Phương Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
26. Nguyễn Dương Hoàn Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
27. Trần Xuân Ba Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
28. Đồng Thị Minh Hiếu Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
29. Phạm Bùi Hoàng Anh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
30. Nguyễn Công Chánh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
31. Nguyễn Thị Quỳnh Dao Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
32. Phạm Thượng Hải Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
33. Nguyễn Cao Kỳ Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
34. Nguyễn Đình Luận Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
35. Hồ Khắc Minh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
36. Nguyễn Hoàng Nhật Minh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
37. Đàm Nguyễn Trọng Nhân Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
38. Lê Thụy Thảo Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
39. Nguyễn Thị Thanh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
40. Mai Thanh Tín Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
41. Lê Yên Thanh Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
42. Trịnh Minh Thượng Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
43. Vũ Tiến Luyện Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
44. Đinh Thị Huyền Trang Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
45. Nguyễn Thái Dương Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
46. Nguyễn Vũ Kỳ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
47. Hoàng Công Vân Hạ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
48. Nguyễn Huỳnh Luân Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
49. Phan Tường Yên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
50. Nguyễn Ngọc Thảo Như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
51. Trần Phượng Linh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
52. Nguyễn Thành Luân Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
53. Lê Bá Cường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
54. Nguyễn Văn Dư Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
55. Phan Thị Thanh Thuận Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
56. Nguyễn Bích Vân Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
57. Trần Thị Tường Vân Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
58. Huỳnh Minh Thuận Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
59. Hồ Trần Hiếu Trung Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
60. Lê Duy Anh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
61. Nguyễn Ngọc Phương Toàn Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
62. Nguyễn Đỗ Tuấn Anh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
63. Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
64. Lê Hữu Ngọc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
65. Mai Thị Hồng Tiên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
66. Nguyễn Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
67. Nguyễn Thế Đức Tâm Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
68. Trần Ngọc Linh Thiện Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
69. Nguyễn Đức Nguyên Vỵ Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
70. Trần Thúy Ngân Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
71. Nguyễn Nữ Huyền Trang Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
72. Nguyễn Thị Vân Nhung Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
73. Võ Thị Minh Hạ Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
74. Lê Thị Khá Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
75. Phạm Hiển Dân Đại học Ngoại thương Cơ sở 2
76. Trương Thị Trang Như Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh
77. Nguyễn Thanh Châu Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
78. Phạm Hoàng Long Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
79. Trần Khôi Nguyên Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
80. Nguyễn Huy Hùng Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
81. Trần Thị Mỹ Khánh Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
82. Đặng Thị Thùy Dung Đại học Quốc tế Hồng Bàng
83. Dư Trần Khanh Đại học Sài Gòn
84. Nguyễn Đức Hợp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
85. Nguyễn Thị Ái Kỳ Đại học Tài chính – Marketing
86. Trần Ngọc Lý Đại học Tôn Đức Thắng
87. Dương Văn An Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành năm 2013 sẽ được tổ chức vào lúc 18g00 ngày 05/01/2014, tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (04, Phạm Ngọc Thạch,Quận 1).

Đề nghị các sinh viên 5 tốt được tuyên dương: Cung cấp hình ảnh để lưu tư liệu và thực hiện các công tác tuyên truyền, tuyên dương. Cụ thể: 02 ảnh chân dung, 05 ảnh hoạt động (gắn với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt). Ảnh gửi bằng file, có ghi chú thích gửi về địa chỉ email: vanphong@hoisinhvien.vn, hạn chót ngày 21/12/2013 (chủ nhật).

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thông tin rộng rãi đến các sinh viên được tuyên dương, đồng thời thực hiện các công tác tuyên tuyền, giới thiệu các gương sinh viên 5 tốt cấp Thành năm 2013 của đơn vị mình trên hệ thống cổng thông tin điện tử, ấn phẩm truyền thông, bảnh tin đơn vị.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Kiều Hưng