HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT

THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2011-2012

Sau thời gian xét duyệt Hồ sơ sinh viên 5 tốt, Ban vận động sinh viên Ngân hàng 5 tốt xin thông báo danh sách Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2011-2012 trong file đính kèm dưới đây:

Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội: DANH SACH SINH VIEN 5 TOT CAP LIEN CHI HOI

Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp Trường:DANH SACH SINH VIEN 5 TOT CAP TRUONG

Lưu ý:

– File excel được chia làm 7 sheet tương ứng với 7 khoa.

– Các bạn có tên trong danh sách có sai sót thông tin về Họ và tên, MSSV, Lớp, SĐT vui lòng gửi mail về sv5tot.buh@gmail.com với tiêu đề mail HO VA TEN_KHOA_SV5T CAP LIEN CHI (hoặc SV5T CAP TRUONG) trước 23h ngày 08/11/2012.

– Mọi chi tiết thắc mắc các bạn vui lòng gửi mail về địa chỉ: sv5tot.buh@gmail.com tiêu đề mail HO VA TEN_THAC MAC trước 23h ngày 08/11/2012.

Sinh viên 5 tốt cấp trường có tên trong danh sách vui lòng có mặt lúc 11h00 ngày 09/11/2012 tại A001 để triển khai một số chuỗi hoạt động sắp tới.

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT