-Kính gửi các anh chị Cựu Ban chấp hành Hội sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ III.
– Kính gửi các anh chị Cựu sinh viên Ngân hàng 5 tốt và 3 tốt của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM qua các thời kì.
Nhằm hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 37 năm Thành lập trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Nay Ban thư ký Hội sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP,HCM tổ chức “Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2012 – 2013”, cụ thể như sau :
– Thời gian : 18h30 – 21h30, Thứ năm, Ngày 07/11/2013.
– Địa điểm : Hội trường lớn, cơ sở 56 Hoàng diệu 02, Thủ đức.
Rất mong các anh chị Cựu Ban chấp hành Hội sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ III, các anh chị Cựu sinh viên Ngân hàng 5 tốt và 3 tốt của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM qua các thời kì đến tham dự chương trình.
Sự hiện diện của các anh chị là niềm vui và vinh hạnh cho Ban tổ chức chương trình, cũng như cho các bạn Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2012 – 2013.
Vì không nắm hết được thông tin liên hệ cá nhân của các anh chị. Nên BCH Hội sinh viên trường sẽ cố gắng gửi Thư mời giấy tới tay anh chị trong thời gian sớm nhất có thể. Và xin phép gửi Thư mời điện tử trước tới anh chị.
Trân trọng.