SINH VIÊN NGÂN HÀNG HỘI NHẬP TỐT

Qua kênh “Sinh viên 5 tốt”, các bạn đã tìm hiểu về 4 tiêu chí rồi phải không? Và đây chính là tiêu chí cuối cùng và cũng rất cần thiết cho các bạn sinh viên đấy!

Để đạt được tiêu chí hội nhập tốt, các bạn sinh viên cần ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

– Chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Đối với sinh viên  năm 1 và năm 2: đạt chứng chỉ A trở lên (hoặc tương đương)

+ Đối với sinh viên năm 3, năm 4 và năm 5: đạt chứng chỉ B trở lên (hoặc tương đương)

+ Đối với sinh viên khối ngành ngoại ngữ: điểm trung bình chung các môn chuyên ngành trong năm học đạt từ 7.0/10 trở lên.

– Tham gia thi thử TOEIC do Đoàn trường hoặc do các trung tâm ngoại ngữ có uy tín tổ chức, đạt từ 350 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 1, năm 2) hoặc 450 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 3, năm 4, năm 5).

– Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ hoặc các cuộc thi chuyên về ngoại ngữ các cấp (đối với các cuộc thi cấp khoa/bộ môn và cấp trường, phải đạt từ giải khuyến khích trở lên).

– Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng tính đến nay.

– Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

* Ưu tiên đối với sinh viên đã hoàn thành việc học tin học đại cương (có chứng chỉ) hoặc đạt chứng chỉ A tin học trở lên (hoặc tương đương).

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên đạt ít nhất 01 trong các các tiêu chuẩn sau:

– Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban điều hành các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn – Hội trường và hoạt động tại đơn vị.

– Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, có giấy khen, bằng khen của các cấp Đoàn – Hội từ cấp trường trở lên.

– Là thành viên Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt với thời gian sinh hoạt tại CLB từ 03 tháng trở lên và có đóng góp tích cực cho hoạt động của Câu lạc bộ.

– Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 02 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

– Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hãy theo sát cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cùng với B4T và gửi mọi thắc mắc đến Ban vận động qua email sv5tot.buh@gmail.com  hoặc http://www.facebook.com/BuhSinhVien5Tot nhé!

Chúc các bạn luôn làm tốt mọi mục tiêu mình đặt ra nhé!

B4T_KhanhLinh