HỘI SINH VIÊN TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

____

Số: 12/TB-BCH

***

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2013

Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

QUY ĐỊNH

V/v Tham dự Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt Năm 2013

—————

Điều 1: Tất cả Hội viên sinh viên có nhiệm vụ tham dự đúng thời gian và địa điểm được thông báo. Cụ thể:

Thời gian:

–         Nghi thức trao huy hiệu: từ 17h30 đến 18h30 thứ năm, ngày 10/10/2013

–         Nghi thức trao danh hiệu: từ 18h30 đến 21h30 cùng ngày.

Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Điều 2: Hội viên tham dự phải thực hiện  trang phục đúng quy định

–         Đối với Hội viên đạt danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt các cấp:

  • Nam: áo đồng phục trường thứ 2, quần tầy sẫm màu, cà vạt màu nhã.
  • Nữ: áo dài đồng phục trường thứ 2.

–         Đối với Hội viên sinh viên các khóa tham dự:

  • Áo vàng đồng phục thứ 6, áo truyền thống các CLB – Đội – Nhóm.

Điều 3: Trong thời gian diễn ra Lễ tuyên dương:

–         Tất cả Hội viên khi đến vui lòng báo danh tại bàn lễ tân đặt tại sảnh Hội trường.

–         Tất cả Hội viên sinh viên được Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi theo sơ đồ dán tại bảng thông báo trước sảnh Hội trường.

–         Trong thời gian diễn ra buổi lễ, Ban tổ chức có tiến hành điểm danh, Sinh viên Ngân hàng 5 tốt các cấp không được rời khỏi vị trí ngồi của mình trong vòng 15 phút trước khi đến mục tuyên dương.

–         Trường hợp Ban tổ chức điểm danh vị trí nào trống sẽ rút Giấy chứng nhận của vị trí đó ra và các bạn không được xướng tên trong Nghi thức trao danh hiệu trên sân khấu.

Điều 4: Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh

–         Tất cả trường hợp vắng mặt, đi trễ không có lý do chính đáng sẽ bị tước danh hiệu.

–         Quyết định của Ban thư ký Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng là quyết định cuối cùng.

–         Trong trường hợp khẩn cấp về việc tham dự lễ tuyên dương (kể từ 120 phút trước khi buổi lễ diễn ra), vui lòng liên hệ thành viên Ban tổ chức theo số điện thoại 0166 45 30 274. 

TM. BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

LÂM THẠCH ANH

(PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG – UV. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG )