29178163_1771641389522592_7321934773046214656_o

Thời gian: 7h30 – 11h ngày thứ 7 tuần này
Địa điểm: Hội trường 36, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM
Đối tượng tham gia:
1. Các nhóm đề tài / sinh viên có nộp đề tài nghiên cứu khoa học trong năm nay.
2. Nhóm đề tài / sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học
3. Sinh viên có nguyện vọng viết khóa luận tốt nghiệp.
4. Tất cả các sinh viên có nhu cầu về nghiên cứu khoa học
Quyền lợi: Tham gia sẽ được trao GCN từ Đoàn trường
Link đăng ký: http://bit.ly/2Gfnyvw