I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. 1. Mục đích

_       Tiếp nối thành công của chương trình 1 “Khởi đầu vững chắc”, Đoàn Khoa Tín Dụng tổ chức chương trình 2 “Tìm hiểu về phân tích nhân tố trong kinh tế lượng” nhằm rèn luyện, mài dũa thêm cho sinh viên trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM kỹ năng thực hiện nghiên cứu khoa học.

_       Tạo điều kiện để sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh nói chung, Khoa Tín Dụng nói riêng hiểu thêm về các phương pháp hỗ trợ Nghiên cứu khoa học.

_       Nhằm đẩy mạnh hoạt động đăng ký và nhận đăng ký Nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

_       Hội thảo là nơi cung cấp các kiến thức, định hướng ứng dụng kiến thức được học vào nghiên cứu khoa học giúp các bạn tự tin hơn, vững chắc hơn trong việc lựa chọn, hoàn thiện đề tài hướng tới đạt các giải thưởng Nghiên cứu liên quan.

  1. 2. Yêu cầu

–         Triển khai kế hoạch rộng rãi đến toàn bộ sinh viên, hướng dẫn cách thức tham gia chương trình đến các chi đoàn, sinh viên,…

–         Việc tổ chức chương trình cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm.

–         Các sinh viên tham gia hội thảo cần phải có laptop có cài đặt phần mềm SPSS 18.0 (có thể 3 người 1 máy).

II.THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

–         Thời gian tổ chức: 07g30 ngày 26/05/2012

–         Địa điểm: Giảng đường A005 – Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

III.NỘI DUNG

1.Đối tượng tham gia

Sinh viên năm 1,2,3,4 Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM

2.Nội dung chương trình

a. Hình thức

Giảng viên thuyết giảng và hướng dẫn sinh viên cách phân tích nhân tố trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng của phân tích nhân tố trong các mô hình nghiên cứu.

Trao đổi giữa giảng viên và sinh viên.

b.Nội dung

Thầy Thái phụ trách

  • Tìm hiểu về phân tích nhân tố trong Nghiên cứu khoa học
  • Hướng dẫn cách thực hiện các vấn đề cơ bản trong phân tích nhân tố như kiểm định thang đo, xây dựng mô hình, sử dụng phần mềm SPSS…

Mọi thắc mắc liên hệ:

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu                                     Số ĐT: 0988.436.689

Đồng chí Mai Đắc Lộc                                                     Số ĐT: 01664.707.198

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhân                                        Số ĐT: 0984.312.759

BAN TỔ CHỨC