ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÂU LẠC BỘ QUẢN TRỊ VÀ MARKETTING

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên trúng tuyển Thành viên Câu lạc bộ Quản trị và Marketing

Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách đính kèm đã trở thành Thành viên chính thức của Câu lạc bộ Quản trị và Marketing. Các bạn vui lòng có mặt trong buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ diễn ra vào 7h30 ngày 02/12/2012 tại Giảng đường A107.

Danh sách đính kèm: DANHSACHTRUNGTUYEN

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ: Khánh Huy 01632081839

Câu lạc bộ Quản trị và Marketing