HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH “THAM VẤN PHÂN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHO SINH VIÊN KHÓA 27”

Trong thời gian vừa qua tiếp thu ý kiến của các bạn sinh viên khóa 27 về những thắc mắc phân khoa trong chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Chương trình thực hiện nhằm giải đáp cho các bạn sinh viên về các môn học, nội dung học, định hướng của các khoa để giúp cho các bạn sinh viên Khóa 27 dễ dàng xác định đúng hướng đi của mình khi chọn khoa chuyên ngành.

1. Đối tượng tham dự, khách mời:

–         Toàn thể sinh viên đại học chính quy khoá 27 theo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cùng toàn thế sinh viên khác quan tâm đến buổi tham vấn.

–         Thành phần các khoa tham dự: đại diện thầy cô, các anh chị sinh viên khóa trước, các cựu sinh viên của Khoa Tín dụng, Khoa Ngân hàng Quốc tế, Khoa Thị trường Chứng khoán.

2. Thời gian, địa điểm:

–         Địa điểm: Hội trường lớn, trường ĐH Ngân Hàng – 56 Hoàng Diệu 2 Q.Thủ Đức.

–         Thời gian: 17h30 đến 21h30 ngày 12/03/2012.

3. Nội dung:

–         Bắt đầu chương trình.

–         Văn nghệ chào mừng.

–         Giới thiệu đại biểu:

Đại diện Hội sinh viên trường phát biểu.

Giới thiệu lịch sử, cơ cấu hình thành các khoa,cơ hội, triển vọng nghề nghiệp…

–         Văn nghệ giữa giờ.

–         Thầy cô giải đáp thắc mắc của sinh viên.

–         Các anh chị sinh viên khóa trước truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp học tập hiệu quả.

Nay thay mặt cho BCH Liên chi hội sinh viên khoa Thị trường chứng khoán thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 27 và các bạn sinh viên quan tâm đến chương trình hãy đến tham dự đúng giờ.Sự hiện diện của các bạn là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho những người thực hiện chương trình. Mong rằng sẽ có thật nhiều những thắc mắc đem đến chương trình chúng tôi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ :  Huyền 01284553499

Vy 01658512178

Mail: lienchihoittck.buh@gmail.com

BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN