“PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BẰNG HỒI QUY”

Thời gian : Từ 08h00 – Ngày Chủ nhật, 29/5/2011.

Địa điểm : Giảng đường A001 – Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức.

Nội dung :

  • Các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản – Nghiên cứu định lượng trong khoa học đối với sinh viên: Thầy Lê Ngọc Thắng – Khoa Quản Trị Kinh Doanh.

  • Phân tích số liệu bằng phương pháp hồi quy, cách thao tác trên máy tính và phần mềm Eview 6.0, cách xử lý số liệu, đọc bảng kết quả và thực hiện các kiểm định: Thầy Trương Đình Thái – Khoa Giáo dục Cơ bản.

  • Trao đổi kinh nghiệm với các thầy côTất cả các khách mời.

Đính kèm: