Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2013 đã diễn ra từ ngày 09/4/2013 đến ngày 13/4/2013 tại trường Đại học Duy Tân (thành phố Đà Nẵng). Đội tuyển Olympic Toán của trường Đại học Ngân hàng TP HCM đã tham dự và đạt được các kết quả như sau: