THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: TRIYARDS SOFEL Internal Recruitment Notice (27-11-2013)