THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét “Học bổng dài hạn STF – ACB”

Căn cứ vào tiêu chuẩn xét Học bổng của Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn về việc cấp học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh; Phòng Công tác Sinh viên thông báo:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG:
– Sinh viên khóa 27 và khóa 28.
– Sinh viên được xếp loại học tập năm học 2013 – 2014 từ loại khá trở lên (điểm trung bình >=7.0), điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên.
– Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. (Ưu tiên: sinh viên dân tộc ít người hoặc thuộc hộ nghèo).
II. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG: 03 suất
III. MỨC HỌC BỔNG: 10.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (STF sẽ căn cứ vào bảng điểm, xét cấp theo điểm số từng học kỳ tiếp theo).
IV. HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG GỒM:
1. Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (liên hệ Phòng Công tác Sinh viên hoặc trên website http://buh.edu.vn/ , phần đính kèm thông báo).
2. Hai tấm hình thẻ 3×4.
3. Hai bản photo thẻ sinh viên.
4. Một bản sơ yếu lý lịch.
5. Bản photo sao y sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn của chính quyền địa phương.
6. Bảng điểm (Kết quả học tập cả năm hoặc học kỳ 2 của năm học 2013 – 2014, có xác nhận của Trường).
V. NƠI NỘP HỒ SƠ:
Phòng Công tác Sinh viên (Tầng trệt Khu nhà Hiệu bộ – Số 56 Hoàng Diệu 2 – Quận Thủ Đức) gặp anh Minh Tâm.
VI. HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: Ngày 25 tháng 06 năm 2014.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)

ThS. LÂM THỊ KIM LIÊN