I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC DỰ XÉT CẤP HỌC BỔNG:

– Sinh viên hệ đại học khóa 25 và cao đẳng khóa 23 trở về sau.

– Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc diện Hộ nghèo (có Sổ Hộ nghèo).

– Sinh viên được xếp loại học tập năm học 2011 – 2012 từ loại khá trở lên (điểm trung bình >=7.0), điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên. Có uu tiên cán bộ lớp, cán bộ Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên.

II. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG:

40 suất (kể cả số suất dành cho một số sinh viên đã được cấp năm học trước, có kết quả học tập tốt, chưa ra trường)

III. HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG GỒM:

  1. Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (DOWNLOAD TẠI ĐÂY).
  2. Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương hoặc bản photo có công chứng Sổ Hộ nghèo.
  3. Bảng điểm năm học 2011 – 2012 (có xác nhận của Trường, có thể nộp bản sao y).
  4. 01 hình 3×4 (dán trên đơn xin cấp học bổng).


IV. NƠI NỘP HỒ SƠ:

– Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên (Tầng trệt – Số 39 – Hàm Nghi –  Quận 1 và tầng trệt Khu nhà trắng – Số 56 Hoàng Diệu 2  – Quận Thủ Đức).

V. HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: Ngày 15  tháng 08 năm 2012.

TM. PHÒNG CTCT-SV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

LÂM THỊ KIM LIÊN