I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM DỰ:

–      Sinh viên từ năm 3 trở đi và chưa tốt nghiệp thuộc hệ Chính quy tập trung dài hạn.

–      Không lưu ban và có điểm trung bình cho tất cả các năm học từ 7.0 trở lên.

–      Có hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

–      Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:

 1. Hồ sơ dự tuyển: Điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn tại trang web của AmCham: www.amchamvietnam.com/5381
 2. Xét tuyển hồ sơ (Do thành viên Ban Học bổng AmCham tiến hành).
 3. Kiểm tra tiếng Anh (Do Học viện Anh ngữ Equest tài trợ và tổ chức).
 4. Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ (Do TalentNet tài trợ và tổ chức).
 5. Trắc nghiệm tính cách (Do Manpower Việt Nam tài trợ và tổ chức).
 6. Phỏng vấn chung cuộc bằng tiếng Anh (Do các Chuyên viên Nhân sự và Chuyên viên về Marketing, Luật, Bán hàng, Tư vấn… từ những công ty thành viên của AmCham tiến hành) theo các tiêu chí sau:
 • Giao tiếp (Communication).
 • Định hướng nghề nghiệp (Career orientation).
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team – work).
 • Sáng tạo (Creativity).
 • Ra quyết định hợp lý (Rational decision making).
 • Kỹ năng lãnh đạo (Leadership).

III. CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:

–      Ngày 20 tháng 08 năm 2012: Công bố chương trình tại bản tin trường.

–      Ngày 08 tháng 09 năm 2012: Buổi giao lưu cung cấp thông tin về Chương trình Học bổng AmCham (Tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace).

–      Ngày 30 tháng 09 năm 2012: Hạn chót để sinh viên nộp hồ sơ qua mạng (Trước 21 giờ).

–      Ngày 15 tháng 10 năm 2012: Thông báo danh sách sinh viên được tham dự vòng thi tuyển tiếng Anh.

–      Ngày 20 tháng 10 năm 2012: Thi tuyển tiếng Anh.

–      Ngày 27 tháng 10 năm 2012: Thông báo kết quả bài thi tuyển tiếng Anh và chuẩn bị tiếp theo cho vòng thi Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.

–      Ngày 03 tháng 11 năm 2012: Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.

–      Ngày 10 tháng 11 năm 2012: Thông báo kết quả vòng thi Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ, chuẩn bị cho bài Trắc nghiệm tính cách.

–      Ngày 17 tháng 11 năm 2012: Trắc nghiệm tính cách và chuẩn bị cho vòng Phỏng vấn chung cuộc.

–      Ngày 24 tháng 11 năm 2012: Phỏng vấn chung cuộc.

–      Ngày 01 tháng 12 năm 2012: Công bố kết quả và Lễ trao học bổng.