THÔNG BÁO V/v Triệu tập sinh viên, đoàn viên tham dự Lễ Kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Theo chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu về việc trường tổ chức Lễ Kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Hệ thống...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ dự xét hồ sơ xét học bổng “Ươm mầm tài năng Việt”

Học bổng tương đương với khóa học “Interns Bankers” là chương trình thực tập thường niên nhằm giúp các bạn sinh viên có năng lực tốt, được đào tạo...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM