Nhằm khơi dậy tinh thần quyết tâm tự lập thân, lập nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, xác lập mục tiêu và hoạch định nghề nghiệp trong tương lai. Báo Thanh Niên phối hợp cùng các đơn vị đồng hành, trong đó có Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Con đường khởi nghiệp” lần I năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ 18g00 ngày 08/11/2016 (Thứ Ba)
  2. Địa điểm: Hội trường lớn – Cơ sở Thủ Đức
  3. Nội dung chương trình:

– Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng khởi nghiệp theo từng nhóm ngành chuyên sâu theo nhu cầu của xã hội như: Kỹ thuật – công nghệ; kinh tế – ngân hàng; khoa học xã hội – giáo dục

– Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến ngành nghề đang học trong việc lập thân lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

  1. Đoàn trường huy động đoàn viên, sinh viên tham dự như sau:

– Mỗi Đoàn khoa mời tối thiểu 40 sinh viên tham dự chương trình, chủ yếu là đối tượng sinh viên năm thứ 1 và thứ 2.

– Mỗi CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường mời tối thiểu 20 sinh viên tham dự, chủ yếu là các sinh viên mới tham gia tuyển thành viên đầu năm học.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiến hành điểm danh sinh viên tham gia và có hình thức phê bình đối với những đơn vị không huy động đủ số lượng, thành phần đã phân công.

Trân trọng.