THƯ TRIỆU TẬP
          Sinh viên chính quy dự “Lễ trao bằng tốt   nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014”

Trường ĐH Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh triệu tập sinh viên chính quy dự “Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014” như sau:
Thành phần:
– BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường.
– Lớp trưởng (hoặc lớp phó) các lớp sinh viên chính quy.
– “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Trường NH 2012 – 2013.
Thời gian: 7h30 – 11h00 ngày 23 tháng 03 năm 2014 (chủ nhật).
Địa điểm: Hội trường lớn – Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM (56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức).
Quy định về trang phục:
Nữ: Áo dài đồng phục.
Nam: Áo đồng phục (trắng hoặc vàng); quần sẫm màu.
Đề nghị các lớp sinh viên và sinh viên được triệu tập nghiêm túc thực hiện các quy định trên.
Trân trọng./.
Lưu ý: Sinh viên dự Lễ mang theo “Sổ tay rèn luyện sinh viên” tới Phòng Công tác Sinh viên (tại cơ sở Thủ Đức) trong thời gian từ 11h00 – 11h30 cùng ngày để xác nhận tham gia hoạt động theo quy định tại Trường.
                                                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     Trưởng phòng Công tác Sinh viên
                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                            ThS. Lâm Thị Kim Liên

File đính kèm: Thư triệu tập sinh viên chính quy tham dự lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ