ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG
Sảnh tòa nhà C – 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37201958 – 08.37201961
Email: doandhnganhang@gmail.com

Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung