[MHX2014] Xanh về đất nắng – An Giang – Bình Phước – Củ Chi – TP.HCM