HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HCM

BCH HỘI SINH VIÊN ĐH NGÂN HÀNG

Số :   15/ KH_ BTK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “THỨ 7 TÌNH NGUYỆN-CHỦ NHẬT XANH”

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

– Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX

– Nhằm thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014.

-Chào mừng kỷ niệm 37 năm thành lập trường Đại hoc Ngân hàng Tp. HCM

– Tạo một thói quen bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên. Đồng thời, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe cho các bạn.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ Hội, thanh thiếu niên địa phương về vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường.

2. Yêu cầu

– Tổ chức chương trình tiết kiệm, an toàn, hiệu quả cao.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: 07h00 đến 11h00, Thứ 7 ngày 21/12/2013.

2. Địa điểm tập trung: trước sảnh Hội trường ĐH Ngân Hàng TP HCM, cơ sở Thủ Đức.

3. Đối tượng: Toàn thể sinh viên hệ Chính quy.

III. NỘI DUNG:

–         Phối hợp với UBND Phường Linh Trung tổ chức bóc, xoá các hình thức quảng cáo, rao vặt sai quy định.

–         Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khai hoang bụi rậm ven đường, vận động người dân không xả rác bừa bãi; Chi hội thành lập các tổ dọn vệ sinh môi trường thu gom và xử lý rác trong khu dân cư, khu nhà trọ các đoạn đường xung quanh phường Linh Trung : đường Linh Trung, Hoàng Diệu 2.

–         Thu gom ve chai,sách vở,giấy báo từ các hộ gia đình ở phường Linh Trung để gây quỹ trao  học bổng cho trẻ em  có hoàn cảnh khó khăn của lớp học tình thương của Câu lạc bộ Mầm Xanh.

–         Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, xung quanh giảng đường C để chuẩn bị cho lễ kỹ niệm 37 năm thành lập trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM.

–         Các sinh viên tham gia Ngày Chủ Nhật Xanh sẽ được nhận giấy chứng nhận để xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

–         Yêu cầu mỗi Liên Chi Hội sinh viên triển khai Kế hoạch này xuống từng chi hội,hội viên để mỗi chi hội,hội viên nắm bắt và tích cực tham gia. Chỉ tiêu mỗi Liên Chi Hội tối thiểu 50 sinh viên tham gia (riêng khoa Hệ Thống Thông Tin tối thiểu 30 sinh viên tham gia) chương trình “THỨ 7 TÌNH NGUYỆN-CHỦ NHẬT XANH” và gửi danh sách về mail Hội trước 17h00 ngày 15/12/2013.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

  1. 1. Ban Chỉ đạo:

Đ/c Phạm Chí Công                    Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngân Hàng

Đ/c Ngô Thị Xuân                      Trưởng Ban Quản lý KTX trường Đại học Ngân Hàng

  1. 2. Ban Tổ chức:
Đ/c Nguyễn Thị Tường Vy LCH Phó LCHSV Khoa Thị Trường Chứng Khoán Trưởng ban tổ chức
Đ/c Nguyễn Trần Tiến Ủy viên BCH Hội sinh viên trường Phó ban tổ chức
Đ/c Trần Như Vĩnh Thọ

Đ/c Lê Thị Hằng

Đại diện  LCHSV khoa Quản trị kinh doanh

Ủy viên BCH LCHSV Khoa Kế Toán Kiểm Toán.

Phó ban tổ chức

Phó ban tổ chức

Đ/c Bùi Nguyễn Phương Trang Đại diện LCHSV Khoa Ngân hàng Quốc Tế Thành viên
Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến Đại diện  khoa Quản trị kinh doanh Thành viên
Đ/c Hoàng Trọng Hiệp Bí thư Chi Đoàn ĐH29NH02 Thành viên
Đ/c Trương Hoàng Ninh Chi hội trưởng lâm thời Chi hội ĐH29NH07 Thành viên
Đ/c Nguyễn Công Hoàng Chi hội trưởng lâm thời Chi hội ĐH29NH02 Thành viên

Cùng các đồng chí trong BCH Hội sinh viên trường, BCH các Liên chi Hội sinh viên.

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY