covercover

1. Đối tượng tham dự:
– Tất cả sinh viên hệ chính quy đại trà và chất lượng cao (sinh viên liên thông và văn bằng 2 không tham gia dự thi) đang theo học tại Trường.
2. Điều kiện tham gia:
– Sinh viên có thể đăng ký thi đấu cá nhân hoặc tập thể theo đơn vị khoa quản lý. Sinh viên đăng ký theo khoa (diện thi đấu đội tuyển khoa) hoặc đăng ký trực tiếp với BTC (diện thi đấu tự do).
3. Các nội dung thi đấu:
– Bóng đá: (Nam Nữ kết hợp)
o Thi đấu mỗi đội 5 vận động viên (2 Nam + 3 Nữ hoặc 3 Nam + 2 Nữ), đăng ký tối đa 10 VĐV/đội (5 Nam, 5 Nữ)
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa 01 đội tuyển.
– Bóng chuyền: (Nam Nữ kết hợp)
o Thi đấu mỗi đội 6 vận động viên (3 Nam + 3 Nữ), đăng ký tối đa 12 VĐV/đội (6 Nam, 6 Nữ)
o Sinh viên đăng ký tự do phải đăng ký theo đội đảm bảo đúng cơ cấu.
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa 02 đội tuyển.
– Cầu lông:
o Chỉ tổ chức giải đấu cặp 01 nam + 01 nữ
o Sinh viên đăng ký diện thí sinh tự do theo cặp đấu đảm bảo đúng cơ cấu.
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa đội tuyển 03 cặp đấu.
– Chạy việt dã:
o Sinh viên đăng ký theo cá nhân diện thí sinh tự do
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa đội tuyển 10 vận động viên.
– Võ thuật:
o Môn Karate: thi quyền thuật
o Môn Vovinam: thi đấu đối kháng Nam 2 hạng cân 50-55kg và 55-60kg, Nữ 2 hạng cân 40-45kg và 45-50kg.
o Sinh viên đăng ký theo cá nhân diện thí sinh tự do.
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa đội tuyển 06 vận động viên.
– Bóng bàn:
o Chỉ tổ chức giải đấu cặp 01 nam + 01 nữ
o Sinh viên đăng ký diện thí sinh tự do theo cặp đấu đảm bảo đúng cơ cấu.
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa đội tuyển 03 cặp đấu.
– Cờ vua:
o Sinh viên đăng ký theo cá nhân diện thí sinh tự do
o Mỗi cơ sở Đoàn-Hội khoa đăng ký tối đa đội tuyển 06 vận động viên.
4. Lưu ý:
– Quy định hội thao: ban hành kèm theo kế hoạch.
– Luật thi đấu: áp dụng theo luật hiện hành cho tất cả các môn.
– Trọng tài: do Thầy Cô bộ môn Giáo dục thể chất đảm trách.
KHEN THƯỞNG:
Tổng giải thưởng: 50.000.000 đồng
Chứng nhận “Thanh niên khỏe”:
Tất cả sinh viên tham gia Hội thao, không vi phạm những quy định chung của Hội thao được xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Thanh niên khỏe” của HSV trường