Ban Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016 Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách chính thức chiến sĩ các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016. Danh sách xem Tại đây.

Lưu ý: Tất cả chiến sĩ bắt buộc tham gia buổi tập huấn chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2016, cụ thể như sau:

– Thời gian: 7g00 – 11g30 ngày 25/06/2016 (Thứ 7).

– Địa điểm: Giảng đường A001, cơ sở 56, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.

– Trang phục: Áo vàng đồng phục trường.

Đề nghị các chiến sĩ có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

BAN CHỈ HUY CDTN MÙA HÈ XANH NĂM 2016