KẾ HOẠCH

“v/v tập huấn chiến sĩ  chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2015”

 

 1. I.       Mục đích – Yêu cầu:
  1. 1.      Mục đích:

–         Nhằm nâng cao khả năng xử lí tình huống và phương thức làm việc của các chiến sĩ thuộc chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015.

–         Phát huy tinh thần năng động, hăng hái, nhiệt tình và vai trò của các chiến sĩ trong chiến dịch.

–         Phổ biến những quy định của chiến dịch Mùa hè xanh.

–         Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tâm tình giữa các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước, thầy cô và các anh chị thuộc cán bộ hội cấp trên, Hội sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

 1. 2.      Yêu cầu:

–         Chương trình phải có sức hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu học hỏi và rèn luyện của các chiến sĩ thuộc chiến dịch Mùa hè xanh, mang lại sự vui tươi, sôi nổi, trẻ trung và đoàn kết.

–         Trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong suốt chiến dịch.

 

      II.  NỘI DUNG TỔ CHỨC:

 1. 1.      Thời gian, địa điểm

–         Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 Thứ 7, ngày 13/06/2015.

–         Địa điểm: Giảng đường C105 – 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.

 1. 2.      Thành phần tham dự:

–                                 Khách mời: .

 • Các anh chị cán bộ chuyên trách.
 • Đại diện Đoàn trường, Hội sinh viên trường.
 • CLB Kỹ Năng.
 • Các chiến sĩ trực thuộc chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015.
 1. 3.      Nội dung hoạt động:

–         Tập huấn các kĩ năng quản trò, xử lý tình huống từ CLB Kỹ Năng.

–         Chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu với các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước.

–         Trao đổi giữa cán bộ Đoàn trường, Hội Sinh Viên trường với chiến sĩ.

 1. 4.      Chương trình chi tiết

7g30 – 7g45 : Tập trung chiến sĩ.

7g45 – 8g30 : Phần tập huấn của CLB Kỹ Năng (kế hoạch do CLB Kỹ Năng phụ trách).

8g30 – 9g15 : Trao đổi với các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước.

9g15 – 10g00 : Trao đổi cùng đại diện Đoàn trường, HSV trường.

10g00 – 11g30 : Trò chơi kết thúc tập huấn.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. 1.      Ban chỉ đạo:

Th.S Nguyễn Trần Phước Bảo                        Đảng ủy viên / Bí thư Đoàn trường

Đ/c Hoàng Trọng Hiệp                                    Chủ tịch Hội Sinh viên trường

 1. 2.      Ban tổ chức:

– Đ/c Nguyễn Thị Hải Lý                       Phó Chủ tịch HSV trường                Trưởng Ban

– Đ/c Võ Thị Như Quỳnh                       Phó Chủ tịch HSV trường                Phó Ban

Cùng các thành viên khác trong Ban tổ chức Mùa hè xanh 2015.

 1. 3.      Tiến độ thực hiện

–         01/06/2015    :                       Lên kế hoạch

–         05/06/2015    :                       Nộp kế hoạch xin ý kiến ban chỉ đạo

–         06/06- 09/06/2015 :                         Phối hợp cùng CLB Kỹ Năng chuẩn bị chương trình

–         13/06/2015    :                       Thực hiện kế hoạch

Danh sách chiến sĩ MHX 2015: Đính kèm DANH-SACH-MUA-HE-XANH-2015

TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                    TRƯỞNG BAN

                                                                        

                                                                        Nguyễn Thị Hải Lý