I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:
– Nhằm nâng cao khả năng xử lí tình huống và phương thức làm việc của các chiến sĩ thuộc Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017.
– Phát huy tinh thần năng động, hăng hái, nhiệt tình và vai trò của các chiến sĩ trong chiến dịch.
– Phổ biến những quy định của Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017.
– Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tâm tình giữa các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước, thầy cô và các anh chị thuộc cán bộ Hội cấp trên, Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:
– Chương trình phải có sức hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu học hỏi và rèn luyện của các chiến sĩ thuộc Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2017, mang lại sự vui tươi, sôi nổi, trẻ trung và đoàn kết.
– Trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong suốt chiến dịch.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: Từ 7g00 đến 11g30 Thứ 4, ngày 05/07/2017.
– Địa điểm: Giảng đường A001 – 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.

2. Thành phần tham dự:
Khách mời:
– Các anh chị cán bộ chuyên trách.
– Đại diện Đoàn trường, Hội sinh viên trường.
– Các chiến sĩ trực thuộc Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017.

3. Nội dung hoạt động:
– Tập huấn các kỹ năng quản trò, xử lý tình huống.
– Chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu với các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước.
– Trao đổi giữa cán bộ Đoàn trường, Hội Sinh Viên trường với chiến sĩ.
– Trao đổi của Ban Chỉ huy chiến dịch với chiến sĩ.

4. Chương trình chi tiết:
– 7g00 – 7g30: Tập trung chiến sĩ.
– 7g30 – 8g30: Phần tập huấn kỹ năng xử lý tình huống.
– 8g30 – 9g30: Trao đổi với các anh chị cán bộ chuyên trách đi trước.
– 9g30 – 10g00: Trao đổi cùng đại diện Đoàn trường, HSV trường.
– 10g00 – 11g30 : Trao đổi của Ban Chỉ huy Chiến dịch với chiến sĩ.

Đề nghị các Chiến sĩ thực hiện nghiêm túc.
Trân trọng.