LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - Đoàn - Hội_Page_1LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - Đoàn - Hội_Page_2

LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - CLB - Đội - Nhóm_Page_1 LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - CLB - Đội - Nhóm_Page_2 LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - CLB - Đội - Nhóm_Page_3 LICH HOAT DONG TOAN TRUONG (TUAN 08).xlsx - CLB - Đội - Nhóm_Page_4 Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội.

Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB – Đội – Nhóm chú ý cập nhật lịch tuần từ thứ 2 đến 23h59 thứ năm hàng tuần theo link sau: https://goo.gl/Q6bva5