Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp cùng Thư viện và Nhà sách Phương Nam tổ chức chương trình giao lưu Sbook: Sinh viên và sách với chủ đề “Câu chuyện Giảng đường” vào 18g30 ngày 18/10/2016 (thứ Ba) tại Hội trường lớn, cơ sở Thủ Đức với các vị khách mời đặc biệt.

jun-pham

hamlet-truong

anh-khang