Công ty Giáo Dục Huy Hoàng hiện đang tuyển sinh viên thực tập tại công ty họ. Ban Thông tin Truyền Thông xin thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về thông tin này.

Đây là một cơ hội tốt dành cho các bạn sinh viên. Đừng bỏ lỡ nhé.

File đính kèm Mô tả Công việc: INTERNSHIP JOB DESCRIPTION (1)