I. MỤC ĐÍCH:
– Tạo cơ hội giao lưu giữa hệ thống Sife miền Nam với Sife/Enactus Thế giới, là cầu nối gắn chặt hệ thống Sife Việt Nam với Sife Thế giới.
– Tạo thuận lợi cho công tác hợp tác lâu dài giữa đội Sife BUH với đội Enactus Regenburg-Đức trong dự án Hy-chi.
– Góp phần tạo dựng hình ảnh những SV Ngân Hàng năng động trong mắt bạn bè các trường trong nước và trên thế giới.
– Tạo cơ hội cho sinh viên trong trường được cải thiện khả năng nói tiếng Anh, giao lưu và có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc học tập ở nước ngoài từ Đội bạn.

II. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ:
1. Đại diện SIFE ĐỨC: 3 SV
2. Đại diện SIFE MIỀN NAM: 8 đội*3 SV/đội
3. Các khách mời: Thầy cô, CLB đội nhóm trường ĐH Ngân hàng
4. Đội SIFE BUH
5. Sinh viên trường ĐH Ngân hàng: 40 SV
Tổng cộng: 100 SV

III. QUYỀN LỢI CỦA SV THAM DỰ:
– Được cơ hội giao lưu với các bạn trường khác và SV nước ngoài.
– Có thêm kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện.
– Được cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện cuối kì.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: 7h-11h thứ 7 ngày 29/3/2014
2. Địa điểm: Giảng đường C105

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ:
SV tham gia chương trình có thể đăng kí bằng một trong hai cách sau:
– Trực tiếp: Đăng kí tại sảnh giảng đường A và C
– Gián tiếp: Tại fanpage của đội Sife BUH: https://www.facebook.com/pages/SIFE-BUH/185661938171014
Thời gian đăng kí: từ ngày 24 đến hết 20h00 ngày 28/3/2014
Mọi thắc mắc xin liên hệ 0946516809- Nguyễn Minh Phương

File đính kèm: TB vv giao lưu với đội SIFE miền Nam và đội Enactus Regenburg Đức