Căn cứ vào tiêu chuẩn xét Học bổng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc cấp học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thông báo:
 I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG:
– Sinh viên khóa 27, khóa 28 và khóa 29.
– Sinh viên được xếp loại học tập năm học 2013 – 2014 từ loại khá trở lên (điểm trung bình >=7.0), điểm rèn luyện từ 80 trở lên.
– Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. (Ưu tiên: sinh viên dân tộc ít người hoặc thuộc hộ nghèo).
– Sinh viên có thành tích tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.
– Sinh viên chưa được nhận các loại học bổng nào khác
II. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG: 10 suất
 III. MỨC HỌC BỔNG: 5.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học
IV. HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG GỒM:
1. Đơn xin cấp học bổng (có dán ảnh 3×4) theo mẫu tại website http://buh.edu.vn/ phần đính kèm thông báo

2. Báo cáo thành tích tham gia hoạt động Đoàn – Hội (có xác nhận)
3. Bản photo sao y sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn của chính quyền địa phương.
4. Bảng điểm (Kết quả học tập cả năm hoặc học kỳ 2 của năm học 2013 – 2014, có xác nhận của Trường).
5. Bản photo các giấy tờ, chứng chỉ, bằng khen (nếu có)
     V. NƠI NỘP HỒ SƠ:
Trung tâm hỗ trợ Sinh viên (Tầng trệt Khu nhà Hiệu bộ – Số 56 Hoàng Diệu 2  – Quận Thủ Đức) gặp cô Bùi Thị Mơ.
     VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 25/8/2014 đến 17g00 ngày 01/9/2014.