THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ xét học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC DỰ XÉT CẤP HỌC BỔNG

Gồm 3 trường hợp sau:

 1. Trường hợp 1: Học bổng “LienVietPostBank tiếp sức tài năng” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000đ/suất học bổng: Dành cho sinh viên đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường(chưa tính điểm cộng).
 2. Trường hợp 2: Học bổng “LienVietPostBank tương thân tương ái” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000đ/suất học bổng, lần 2 trị giá 5.000.000đ/suất học bổng, lần 3 trị giá 7.000.000đ/suất học bổng và lần 4 trị giá 9.000.000đ/suất.
 • Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn/ sinh viên thuộc diện chính sách/ sinh viên bị khuyết tật  vươn  lên đạt thành tích trong học tập:

+ Đối với sinh viên trao lần 1:

Có điểm trung bình chung học tập năm xét cấp học bổng từ 3,2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).

+ Đối với sinh viên trao lần 2, lần 3 và lần 4:

Có điểm trung bình chung học tập năm cấp xét học bổng 2015 – 2016 lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước  và đạt từ 3,2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ  7,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).

Không phải thi lại/học lại môn nào trong năm xét cấp học bổng.

Viết 01 bài luận khoảng 500 từ về chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được LienVietPostBank đánh giá “đạt”.

 1. Trường hợp 3: Học bổng “LienVietPostBank khuyến học” trao lũy tuyến lần 2 trị giá 5.000.000đ/suất, lần 3 trị giá 7.000.000đ/suất học bổng và lần 4 trị giá 9.000.000đ/suất.
 • Dành cho sinh viên đã từng được nhận HB năm xét cấp 2014 – 2015 của LienVietPostBank.

Có điểm trung bình chung năm cấp xét học bổng 2015 – 2016 lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và đạt  đạt từ 3,6 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ  8,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).

Không phải thi lại/học lại môn nào trong năm xét cấp học bổng.

Viết 01 bài luận khoảng 500 từ về chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được LienVietPostBank đánh giá “đạt”.

 1. Trường hợp 4: Học bổng “Tiếp sức thủ lĩnh” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000đ/suất học bổng, lần 2 trị giá 5.000.000đ/suất học bổng.
 • Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường có nhiều đóng góp trong các phong trào của Nhà trường.

+ Đối với sinh viên trao lần 1:

Có điểm trung bình chung học tập năm xét cấp học bổng đạt từ 3,2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).

+ Đối với sinh viên trao lần 2:

Có điểm trung bình chung học tập năm xét cấp học bổng 2015 – 2016 lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và;

Đạt từ 3,2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).

Không phải thi lại/học lại môn nào trong năm xét cấp học bổng.

Viết 01 bài luận khoảng 500 từ về chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được LienVietPostBank đánh giá “đạt”.

HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG GỒM:

 1. Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (trên website http://buh.edu.vn/ phần đính kèm thông báo hoặc website edu.vn).
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh có công chứng của địa phương
 3. 01 bản sao hộ khẩu, CMND và thẻ sinh viên.
 4. Bảng điểm năm học 2015-2016 đối với sinh viên.
 5. Giấy chứng nhận điểm tuyển sinh đối với sinh viên khóa 32.
 6. Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương) đối với trường hợp 2.
 7. Bảng điểm năm trước đó có xác nhận của Nhà trường (đối với trường hợp 3)
 8. Bài luận tối thiểu 500 chữ (đối với Trường hợp 2, 3 và 4). Sinh viên có thể chọn 1 trong 2 chủ đề sau:
  • Ý nghĩa và vai trò của thương mại điện tử trong hệ thống thanh tóa của người Việt Nam, trong đó có sản phẩm Ví Việt của Ngân hàng Bưu điện liện Việt
  • Các giải pháp phát triển Ví Việt, một sản phẩm phát triển thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam.

Lưu ý: Sinh viên có thể tham khảo sản phẩm Ví Việt trên các kênh dưới dây:

NƠI NỘP HỒ SƠ

 • Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: Trước 15h00 Ngày 28 tháng 11 năm 2016.

Tải mẫu đơn: tại đây

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ThS. NGUYỄN VĂN SÁU