Theo công văn số 103 về việc thông báo Học bổng SCIC năm 2012 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc triển khai Chương trình học bổng “SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” từ năm 2008. Qua 4 năm triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao của các cơ quan, đối tác và công chúng nói chung.

“Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” là chương trình học bổng hàng năm của SCIC dành cho sinh viên các trường đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

1. Quyền lợi của sinh viên nhận học bổng:

Với giá trị 10.000.000 đồng/suất, SCIC muốn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên năm thứ 3 có thể tập trung hoàn toàn vào việc học tập trong năm cuối cùng đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và một số chi phí cơ bản khác của bản thân như sách vở, bảo hiểm y tế…
Ngoài khoản trợ giúp về tài chính, các bạn sinh viên được trao Học bổng SCIC còn có cơ hội:
–   Được mời tham dự các hội thảo khoa học, các khóa đào tạo nghề nghiệp do SCIC tổ chức.
–   Được thực tập làm việc tại SCIC nếu có nguyện vọng.
–   Được ưu tiên trong quá trình tuyển dụng vào làm việc tại SCIC nếu có nguyện vọng và khi SCIC có nhu cầu.
–   Được SCIC giới thiệu khi nộp hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của SCIC.
Số suất học bổng dự kiến trao trong năm 2012: 4 – 6 suất.
Khoản trợ giúp tài chính cùng tất cả các cơ hội nói trên của SCIC không đi kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc nào với các bạn sinh viên, ngoại trừ một điều kiện duy nhất là bạn sinh viên được lựa chọn trao Học bổng SCIC nếu đồng thời cũng nhận được một học bổng hay khoản trợ giúp nào khác có tính chất tương tự học bổng sẽ phải lựa chọn để chỉ nhận một học bổng. Điều kiện này nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên khác.

2. Điều kiện để được nhận học bổng:

–   Sinh viên hệ chính quy năm thứ 3
–   Sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên trong hai năm học đầu tiên với điểm trung bình chung của 4 học kỳ đầu đạt tối thiểu 7,0 và điểm trung bình của học kỳ I năm thứ ba đạt tối thiểu 8,0. Các bạn sinh viên phải có đạo đức tốt, có hoài bão và trình độ tiếng Anh tốt. Học bổng SCIC cũng ưu tiên dành cho những sinh viên có khả năng sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng định hướng, kỹ năng phân tích, làm việc theo nhóm và giao tiếp – những phẩm chất rất cần thiết đối với một nhà đầu tư tài chính.

Để đăng ký Học bổng SCIC, mời các bạn sinh viên gửi hồ sơ đăng ký học bổng đến SCIC

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin học bổng (theo mẫu của SCIC, tải từ trang web: www.scic.vn).
2. Bảng điểm học tập của 5 học kỳ đầu có xác nhận của nhà trường.
3. Bài tiểu luận bằng tiếng Anh theo chủ đề được định sẵn trong Đơn xin học bổng.
4. Kết quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ khác (nếu có).
Địa chỉ nộp hồ sơ:
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía Nam
Tầng 3 – Tòa nhà ITAXA – Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian xét chọn:
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2012 đến hết ngày 30/6/2012.
Thời gian phỏng vấn: Tháng 8/ 2012.
Thời gian thông báo trúng tuyển: Tháng 9/2012.
Thời gian trao học bổng: Tháng 11/2012.
Mọi câu hỏi và thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Chị Trần Thúy Minh Phượng – Bộ phận Hành chính.
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía Nam.
Số điện thoại: (08) 6299 2082

Email: tranthuyminhphuong@scic.vn