THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng dành cho Sinh viên khó khăn

năm học 2013 – 2014

_____

Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành tổ chức trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi đang theo học tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2013 – 2014.

  1. 1. Học bổng “SJINC”:

1.1. Số lượng: 20 suất

– Trị giá: 4.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

1.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Sinh viên năm nhất vừa trúng tuyển NV1 vào các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM  thuộc các ngành: Máy tính (CNTT), Luật, Y, Kinh tế năm học 2013 – 2014 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình chính sách.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2013.

  1. 2. Học bổng dành cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:

2.1. Số lượng: 10 suất

– Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

2.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Sinh viên năm 1 và năm 2 các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. HCM năm học 2013 – 2014 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2012 – 2013 từ 6.5 trở lên đối với sinh viên năm 2, điểm thi đầu vào có tổng điểm 3 môn từ 18 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số đối với sinh viên năm 1).

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2013.

– Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

3. Hồ sơ học bổng bao gồm:

– Thư đề đạt nguyện vọng và Form SJINC có dán ảnh và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).(Mẫu đăng ký riêng đối với từng loại học bổng)

– Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm,…).

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc bản sao sổ hộ nghèo (có xác nhận của địa phương hoặc có chứng thực).

Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (Đối với học bổng mồ côi cha mẹ)

– Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp (có xác nhận của trường hoặc có công chứng) (đối với sinh viên năm 1). Bảng điểm năm học 2012 – 2013 (có xác nhận của nhà trường) (đối với sinh viên năm 2).

– Bản sao CMND.

4. Thời gian:

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/10/2013 (Thứ hai)

– Thời gian trao học bổng: dự kiến cuối tháng 12/2013

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thường vụ Đoàn TNCS, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi cho sinh viên trường được biết và tập hợp hồ sơ của sinh viên xin nhận học bổng (theo mẫu đính kèm) gởi hồ sơ và danh sách về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1). Đồng thời gửi email mẫu tổng hợp danh sách về địa chỉ email: xuanhien@hotrosinhvien.vn), chậm nhất vào lúc 17g00 ngày 21/10/2013.

Mọi chi tiết xin theo dõi tại website www.hotrosinhvien.vn hoặc liên hệ số điện thoại  08.38274709 gặp Đ/c Xuân Hiền.

Mẫu đơn đính kèm: Mau Form – SJINC (English 2013)

Mau Thu de dat nguyen vong HB SV MO COI CA CHA LAN ME

Mau Thu de dat nguyen vong HB SJINC

Nơi nhận:

– Đoàn TN – Hội SV các trường;

– Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Quách Hải Đạt