CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TB v/v tập huấn kỹ năng tổ chức xây dựng Đoàn cho đối tượng ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất tiến tới thành lập mới một số Đoàn khoa...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM