THÔNG BÁO 07/TB/ĐTN-BCH: V/v Nội dung trọng tâm, chương trình khung hoạt động Đoàn năm học 2017-2018 và đăng ký hoạt động của các đơn vị (đợt 1 – HK 1)

THÔNG BÁO V/v Nội dung trọng tâm, chương trình khung hoạt động Đoàn năm học 2017-2018 và đăng ký hoạt động của các đơn vị (đợt 1 – HK...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng: “Khát” nhân lực đến năm 2025

Văn phòng BUH – Vị trí xếp hạng một trường đại học theo lẽ thông thường sẽ được xác định dựa trên nhiều tiêu chí có liên quan. Với...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TB: V/v rà soát danh sách trợ cấp cho sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội (NH: 2015 – 2016)

THÔNG BÁO V/v rà soát danh sách trợ cấp cho sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội (NH: 2015 – 2016)           Để hoàn thiện, đảm bảo danh...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM