GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TB V/V Tổ chức “Ngày pháp luật” tuyên truyền về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Nhằm mục đích giúp đoàn viên, hội viên, sinh viên của đơn vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM