GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

KẾ HOẠCH Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Học kỳ I năm học 2013 – 2014

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TPHCM BCH TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TPHCM ____ Số:02/KH-BKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH Kiểm tra, tổng...
Xem chi tiết »
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết, chủ đề: “An toàn giao thông – suy nghĩ và hành động”

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HCM Số:   33 /KH – ĐHNH-PCTCTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...
Xem chi tiết »
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

TB V/v Triệu tập sinh viên chính quy dự Lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy các khóa, hệ – Đợt tháng 10 năm 2013

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM Số: 412/TB/ĐHNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM