TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên chính quy thuộc diện có đất bị thu hồi (Đối tượng của Quỹ 156) Năm học 2018 – 2019

3.2- Mau giay de nghi ho tro hoc phi dien co dat bi thu hoi _156...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO 282/TB/ĐTN-BTC V/v nhận tiền trợ cấp cho sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017-2018

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/02/2013 về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM