TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh và thực hiện chuẩn đầu ra các chương trình đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

THÔNG BÁO V/v Công bố thể lệ và tuyển học viên Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn cho Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ: ĐƠN ĐĂNG KÝ...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc áp dụng chuẩn đầu ra tin học và điều kiện học học phần tin học ứng dụng đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 34 và Đại học chính quy chất lượng cao khóa 6

...
Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD-TWĐTN-BTG ngày 04/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Căn cứ Công văn số 4505/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/09/2018 v/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng; nay Ban Thường vụ...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Tổng kết các chiến dịch tình nguyện năm học 2017-2018 – Chiến dịch của khát khao cống hiến

Là hoạt động cuối cùng trong buổi hội nghị, Lễ tổng kết các chiến dịch tình nguyện được diễn ra long trọng tại Hội trường lớn Đại học...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn-Hội, phong trào thanh niên-sinh viên năm học 2017-2018 và Triển khai phương hướng hoạt động năm học 2018-2019

Vừa qua, tối ngày 26/9/2018 tại hội trường lớn của ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 30 và Chất lượng cao khóa 2 Đại học chính quy (2014 – 2018)

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên khóa...
Xem chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Chi đoàn Khóa 34, CLC Khóa 6– Đại học chính quy (2018 – 2022) và phân công Đoàn khoa, Liên chi đoàn quản lý

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Chi đoàn Khóa 34, CLC Khóa 6– Đại học chính quy (2018 – 2022) và phân công Đoàn khoa, Liên chi đoàn quản lý...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM