CÔNG TÁC TỔ CHỨC

BUỔI HỌC TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2018 – 2019 Triển khai công tác Đoàn và phòng trào Thanh niên năm học 2018 –...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc tổ chức phân ngành/chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa K33 và khóa K32 chưa được phân chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế – kinh doanh

...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh và thực hiện chuẩn đầu ra các chương trình đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

THÔNG BÁO V/v Công bố thể lệ và tuyển học viên Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn cho Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ: ĐƠN ĐĂNG KÝ...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM