THÔNG BÁO V/v xác định các hoạt động Đoàn – Hội được tính điểm rèn luyện cho SV (áp dụng từ tháng 01/2018)

Nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho sinh viên tham gia hoạt động Đoàn – Hội, cập nhật chính xác và đầy đủ các hoạt động phong trào...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triệu tập sinh viên, đoàn viên tham dự Lễ Kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Theo chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu về việc trường tổ chức Lễ Kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Hệ thống...
Xem chi tiết »

CV số 35- V/v trả lời thắc mắc về hỗ trợ Cán bộ Đoàn – Hội năm học 2015-2016

Kính gửi: – Các cơ sở Đoàn – Hội trường ĐH Ngân hàng TP.HCM   Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM