THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2017-2018

Nhằm kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn...
Xem chi tiết »

[THÔNG BÁO] V/v Tạm ngưng mọi hoạt động Đoàn – Hội – CLB để thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2017 – 2018

V/v Tạm ngưng mọi hoạt động Đoàn – Hội – CLB để thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2017 – 2018 Căn cứ kế hoạch...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM