QUỐC TẾ THANH NIÊN

Sinh viên chương trình đào tạo Chất lượng cao Trường Đại học Ngân hàng hào hứng tham dự hội thảo “Lead the Change – Xây dựng kỹ năng hội nhập quốc tế”

Ngày 18/02/2017 tại Hội Trường 36 Tôn Thất Đạm Quận 1, Ban Điều hành Chương trình Chất lượng cao – Trường Đại học Ngân hàng đã phối hợp với Tổ...
Xem chi tiết »
QUỐC TẾ THANH NIÊN

Kế hoạch Chương trình “Liên hoan văn hóa ASEAN” – Chủ đề “Tỏa sáng những miền di sản”

I – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Mục đích: – Tạo ra sân chơi văn hóa, trong sáng, lành mạnh trong sinh viên; bồi dưỡng và phát huy vai...
Xem chi tiết »
QUỐC TẾ THANH NIÊN

Cuộc thi hùng biện “Say to succeed” lần 4 – năm 2015 – Chủ đề “Vững bước hội nhập Asean”

CUỘC THI HÙNG BIỆN “SAY TO SUCCEED” LẦN 4 – NĂM 2015 Chủ đề “ Vững Bước Hội Nhập Asean” I.                       MỤC ĐÍCH : –   Tạo ra một sân chơi...
Xem chi tiết »
12
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM