GÓC BUERS

KH: Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II

Bạn muốn những kiến thức học được trên giảng đường được áp dụng vào thực tiễn.Bạn muốn đề tài nghiên cứu khoa học của minh góp phần phát triển...
Xem chi tiết »
KỸ NĂNG SINH VIÊN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Chương trình “Con đường khởi nghiệp” Lần 1 – 2016

Thiết thực tổ chức các hoạt động đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đồng hàng cũng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, nhằm khơi dậy tinh thần quyết...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM