HỌC TẬP - NCKH

TB V/V đăng ký tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2016

Căn cứ theo kế hoạch số 39-KH/BTGĐUK ngày 17/5/2016 của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường ĐH – CĐ – TCCN về việc tổ chức hội thi...
Xem chi tiết »
HỌC TẬP - NCKH

Kế hoạch v/v tổ chức cuộc thi “Sinh viên và hành trình Eureka lần II”

I.                    MỤC ĐÍCH   –          Cuộc thi góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tìm kiếm đề...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM