Thông báo tham gia hội thảo – chương trình tuyển dụng thực tập “The Next Banker 2018″của ngân hàng TMCP Á Châu – ACB

Căn cứ theo kế hoạch số 22/KH-HSV của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường vể việc triển khai Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM