Danh sách sinh viên tham gia hội thảo “Thiết kế sinh viên tuyệt vời”

Ngày 31/10/2014, Đoàn – Hội khoa Ngân hàng đã tổ chức chương trình “Chào, tân sinh viên” cùng hội thảo “Thiết kế thời sinh viên tuyệt vời”. Với số lượng sinh viên tham gia động đảo, gần 900 sinh viên, chương trình đã tạo được dấu ấn của khoa Ngân hàng đến sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có môi trường giao lưu và học hỏi.
Dưới đây là danh sách sinh viên tham gia. Đề nghị ban cán sự các lớp cập nhật thông tin để cộng điểm rèn luyện cho bạn tham gia.
Đoàn – Hội khoa Ngân hàng.
Danh sách đính kèm:Danh sách sv tham d- h-i th-o (1)