Danh sách đậu vào vòng 3-Phỏng vấn Đợt tuyển thành viên Ban Thông Tin – Truyền Thông năm học 2014-2015

Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra vào hai ca:

– Ca 1: 7h-11h

– Ca 2: 13h-15h

Vào ngày Chủ nhật 19/10/2014 tại phòng C505.

1 2

3

4

5