VĂN HÓA - VĂN NGHỆ - TDTT

KHẨN: Tuyển sinh viên tham gia chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản – ASEAN (Tại Nhật Bản)

Căn cứ vào công văn khẩn của Ban quốc tế thanh niên – Trung ương Đoàn về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình Giao lưu thanh niên...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM